La Unitat de Seguretat Ciutadana ha aconseguit reduir un 45% les denúncies

Al setembre de 2011 l'Ajuntament de Cornellà va posar en marxa la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana amb l'objectiu d'aconseguir rebaixar els nivells de sensació d'inseguretat, així com prevenir actes incívics, l'ús incorrecte dels espais públics i evitar la pertorbació de l'ordre públic.

Aquesta unitat, formada per un cap i cinc agents, va començar a funcionar al barri de Sant Ildefons amb especial incidència en horaris de tarda i nit de dimarts a dissabte (de 18 a 1 hores entre setmana, i de 18 a 4 hores divendres i dissabtes). Un dels principals elements diferenciadors és que en la seva major part patrullaven a peu per zones interblocs i en zones d'oci i també amb motocicleta. A més, realitzen tasques informatives amb visites a entitats i associacions, i un seguiment especial de grups conflictius. També, treballa en dispositius conjunts amb altres cossos de seguretat i complementa el treball que la Guàrdia Urbana realitza diàriament a través dels guàrdies de barri o la Unitat de Convivència.

Des de la seva posada en funcionament, fa ara tres anys, el balanç d'aquesta Unitat ha estat positiu. Realitza la seva actuació en tots els barris i ha aconseguit reduir en més del 45% les denúncies i sancions vinculades a l'incompliment de les ordenances municipals. Així mateix, l'actuació d'aquesta unitat ha provocat un descens de més del 15% en demanda de serveis per part del ciutadà.

Informació i prevenció

De manera progressiva, en aquests últims tres anys s'han reduït de forma sistemàtica les denúncies, així com les intervencions per sorolls i altercats als carrers, conductes conflictives, inspeccions en locals, etc. Tot això ha permès augmentar la sensació de seguretat. 

Relació de treballs de la USC

La Unitat de Seguretat Ciutadana funciona de dimarts a dissabte en horari nocturn. Algunes de les seves principals funcions són: 

Patrullatge a peu. Diàriament fan batudes a peu de 18 a 22 hores per atendre les necessitats dels ciutadans i resoldre conflictes de forma directa. 

Visites a entitats. De forma periòdica visiten les seus d'entitats i associacions per conèixer les seves impressions i atendre les seves demandes. 

Dispositius de control en festes de barri. Col·laboren amb la resta de dispositius per reforçar la seguretat.

Presència en places i espais públics. Presència regular en places i parcs com a mesura de prevenció i dissuasòria. 

Reforç en zones d'oci nocturn. La presència de policia a peu permet reforçar les labors de vigilància en aquestes zones.

Campanya de civisme. Realitzen una exhaustiva tasca en la interposició de denúncies per infraccions vinculades a les ordenances municipals.

Mediació en la resolució de conflictes. Especialment de convivència a l'interior d'immobles que puguin generar molèsties als veïns.