500 alumnes s’han beneficiat de classes de reforç amb professors contractats per l’Ajuntament

El novembre de 2013, l’Ajuntament de Cornellà va contractar, dins dels plans d’ocupació local, un total de 8 professors en atur per a desenvolupar un projecte d’estudi assistit per a estudiants de la ciutat que necessitaven classes de reforç en matèries com matemàtiques o lectoescriptura, entre d’altres.

Des d’aleshores, més de 500 alumnes de quatre instituts de Cornellà i de la major part dels centres de primària públics i concertats s’han beneficiat d’aquestes classes d’estudi assistit, atenent la necessitat de cada centre i dels diferents alumnes. Les classes s’han fet fora de l’horari lectiu, amb una mitjana de dues hores per setmana durant 6 mesos, en grups reduïts i en un horari pactat amb cada centre. Dels professors, dos han treballat amb els alumnes dels instituts i la resta amb els centres de primària.

Respecte als alumnes que han seguit aquestes classes i que tenien matèries suspeses i amb risc de no superar el curs, més del 75% han aconseguit millores en hàbits d’estudi i en resultats educatius, afavorint-ne així que poguéssim passar de curs.

Compromís amb l’educació i l’ocupació

Amb aquesta iniciativa, el Consistori referma el seu compromís tant amb l’educació com amb el foment de l’ocupació a la ciutat, per evitar la fractura social.  

Projecte “Educar per Créixer”

Precisament, el reforç escolar que desenvolupen els plans d’ocupació local forma part del programa Educar per Créixer, un projecte municipal definit amb el consens de tota la comunitat educativa, que busca donar suport a les famílies del municipi a l’hora de cercar reforços a l’ensenyament reglat dels seus fills i filles, i complementar el coneixement amb activitats en el temps de lleure.