Presentació llibre: 'El matrimoni Roquet-Llovera. Mestres gironins renovadors durant la república i el Franquisme'

"El matrimoni Roquet-Llovera. Mestres gironins renovadors durant la república i el Franquisme"
Autors: Salomó Marquès i Enric Roquet

Lloc: El Castell de Cornellà. Mossèn Jacint Verdaguer, s/núm.
Telèfon: 93 474 51 35