Ets emprenedor? T’ajudem!

La millor manera d'estimular el mercat laboral és oferir facilitats per a la creació d'empreses que creïn llocs de treball, i per això es busca facilitar al màxim aquesta activitat, tant des del suport i l'assessorament, o la cessió d'espais, com de la promoció de diferents avantatges per als emprenedors.

Per exemple, l’Ajuntament de Cornellà ofereix una “Quota zero” a qualsevol nova iniciativa empresarial. S'hi pot acollir qualsevol emprenedor de Cornellà, tant sigui una persona física com jurídica, que iniciï durant l'exercici 2015 un nou negoci o nova activitat empresarial o professional a Cornellà.

En el cas de les persones jurídiques caldrà acreditar que la majoria de les persones dels emprenedors o emprenedores que formin part de la societat i que treballin a l’empresa, visquin a Cornellà, inscrites al padró municipal amb una antiguitat mínima de dos anys. Una persona física també haurà d’acreditar aquest període de residència i no haver estat donat d’alta en els 6 mesos immediatament anteriors a l’inici de l’activitat en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA).

Assessorament i orientació

L’objectiu de Ajuntament de Cornellà amb aquest pla és seguir impulsant eines que dinamitzin el mercat laboral de la ciutat, i oferir un incentiu als emprenedors que fomentin la creació de llocs de treball. Se suma a la creació d’un nou espai polivalent per als joves emprenedors, al barri del Pedró, que s’afegirà als serveis d’assessorament i informació que es porten a terme a través del Centre d’Empreses en àrees econòmiques i financeres; i del Citilab on també funciona un viver tecnològic i s’ofereix assessorament en aquesta matèria.

El Centre d’Empreses Baix Llobregat també dóna suport a les empreses de nova creació mitjançant l’oferta d’insta·lacions i serveis comuns que permeten reduir la inversió inicial i les despeses mensuals. Les 109 empreses que hi ha actualment disposen de diverses opcions per a allotjar-s’hi: des del servei de domiciliació i coworking a 45 despatxos, aules, i sis naus d’entre 120 i 315 metres quadrats. A més, el mateix Centre d’Empreses organitza regularment cursos, seminaris i altres activitats de formació, assessorament i suport a l’emprenedoria. El Centre forma part de l’empresa municipal Procornellà i també gestiona el nou viver del carrer de Joan Fernández.

Des del CRAJ, el Centre de Recursos juvenils, també s'orienta els més joves interessats en l'autoempresa per assessorar-se al Centre d'Empreses i obtenir pautes i guies per crear un pla d'empresa.

Empreses en 48 hores

El Centre d'Empreses disposa d’un Punt d’Atenció a l’Emprenedor (PAE), des del qual es poden tramitar la constitució de les empreses que tinguin la forma jurídica de Societats Limitades (S.L.) o Empresari Individual (E.I.). Les tramitacions per a constituir empreses des del PAE es porten a terme a partir d’una gestió telemàtica dels diferents tràmits en un únic acte, fet que permet que l’emprenedor no s’hagi de desplaçar a cap altre administració o registre (llevat per a l’elevació a escriptura pública davant notari en el cas de les S.L.).

Aquest sistema permet comptar amb una empresa creada i activa de manera immediata, en el cas dels Empresaris Individuals, i en un màxim de 48 hores des de l’obtenció de la denominació, en el cas de les societats.

Així mateix, des del Centre d'Empreses es realitzen regularment activitats de formació, tramitació d'ajuts, acolliment al programa Reempresa, etc.

   
Web del Centre d'Empreses Baix Llobregat
Bases ajuts 'Quota zero'