Obert el termini de la convocatòria d'ajudes Ocupa'm (6+6)

Departament de Polítiques d'Ocupació

L’Ajuntament de Cornellà, dins del seu compromís per impulsar accions i programes per promoure l’ocupació entre persones desocupades de Cornellà, ha posat en marxa diferents iniciatives en el marc del Pla de Xoc contra l’Atur per als exercicis 2014-2015.

En aquesta línea, el programa municipal Ocupa’m (6+6),  és un projecte que es va impulsar durant el  2014 i que continua vigent durant el 2015. Té com a objectiu fer front a l’augment de les situacions de risc d’exclusió social derivades de l’augment de l’atur i alhora intentar contribuir a la millora de la competitivitat de la petita i mitjana empresa local, amb ajudes puntuals que redueixin els costos laborals de les noves contractacions.

Amb aquesta premissa, el programa Ocupa’m (6+6) promou la contractació per part d’empreses locals ubicades al municipi de persones a l’atur empadronades a Cornellà, durant un període de 12 mesos i amb una jornada laboral igual o superior al 50% de l’establerta per conveni com a jornada complerta.
Mitjançant el programa,  l’Ajuntament es compromet a assumir el salari brut mensual, inclosa la prorrata de pagues extraordinàries i les quotes corresponents a la Seguretat Social durant un període de 6 mesos, és a dir, la meitat de la durada del contracte.

El termini de presentació finalitza el proper dia 30 de juny de 2015. L’Ajuntament destinarà  a aquest programa una partida de 93.500 euros per als exercicis 2015 i 2016.

 

Bases Reguladores: Projecte Ocupa’m (6+6)
Díptic informatiu