La dinamització de l’economia i els ajuts a les persones en situació de vulnerabilitat, prioritats municipals

La protecció del sistema de benestar i de la cohesió social ha estat una prioritat municipal. Per això, a més de l’increment progressiu de les partides pressupostàries de tots els àmbits que implica l’acció social, l’Ajuntament treballa per la dinamització de l’economia local. L’objectiu no és un altre que reduir l’impacte de l’atur a la ciutat i afavorir el comerç de proximitat. A més, de manera paral·lela i pensant en les famílies amb pocs recursos, s’han augmentat els ajuts per al pagament d’impostos i s’han incrementat els períodes de fraccionament per als rebuts domiciliats.

  • Més de 1.000 llocs de treball temporals entre 2012 i 2015

Els Plans Locals d’Ocupació són programes de promoció d’ocupació directa mitjançant la contractació per 6 mesos de persones a l’atur en risc d’exclusió social. Els llocs de treball estan orientats al foment de les actituds cíviques, al manteniment de l’espai públic, al reforç dels serveis administratius municipals i a l’educació. En total, s’hauran creat a la ciutat més de 1.000 llocs de treball entre 2012 i 2015.

  • Una plusvàlua per donar feina a 150 persones

En 2015 l’Ajuntament de Cornellà destina 965.000 euros a la creació de 150 llocs de treball temporal. Aquesta nova inversió en plans d’ocupació és possible gràcies a un ingrés extraordinari de 881.850,76 euros procedents d’una plusvàlua per la venda d’un edifici del complex d’oficines WTC Almeda Park. El Consistori ha posat els més de 83.000 euros restants que permeten dur a terme les noves contractacions. Dels nous llocs de treball, 30 són per a l’àmbit educatiu: 16  docents per a l’estudi assistit, cinc de suport a les biblioteques d’escoles i instituts, una a l’Escola Oficial d’Idiomes, una de mediadora entre famílies immigrants i set més per a tasques administratives. El curs passat més de 500 alumnes es van beneficiar d’aquestes classes de reforç, els 75% dels quals van millorar els seus resultats acadèmics.

  • Nova convocatòria del programa municipal Ocupa’m 6+6

L’Ajuntament ha obert una nova convocatòria del programa Ocupa’m 6+6, que promou la contractació per part d’empreses locals de persones a l’atur empadronades a Cornellà, durant un període de 12 mesos. L’ajuda consisteix que l’Ajuntament assumeix el salari brut mensual, durant un període de sis mesos. Des de gener de 2014, diferents empreses de la ciutat s’han acollit a la iniciativa amb la creació de 18 llocs de treball. Les empreses que ara estiguin interessades a participar-hi, poden consultar les bases a l’apartat de subvencions de www.cornella.cat o dirigir-se a la Direcció de Polítiques d’Ocupació de l’Ajuntament.

  • 15 emprenedors de la ciutat fan realitat el seu negoci gràcies a la “Quota zero”

L’Ajuntament ha posat en marxa l’anomenada “Quota zero”, una convocatòria d’ajuts per a promocionar l’activitat empresarial oberta a qualsevol emprenedor que iniciï o hagi iniciat durant 2014 i 2015 una nova activitat empresarial o professional a Cornellà. Els ajuts són del 100% en impostos com ara l’IBI (si el local és llogat) i el de vehicles de tracció mecànica, i en taxes com la recollida de residus comercials, la d’ocupació de terrenys d’ús públic o la de serveis urbanístics, a més de la bonificació parcial de l’impost de construccions, instal·lacions i obres. Des de la seva posada en marxa, un total de 15 emprenedors de la ciutat han fet realitat el seu projecte empresarial i, actualment, hi ha 4 expedients pendents d’aprovació.

  • Aposta pel comerç local de proximitat

Des de l’any 2011, la partida pressupostària destinada a comerç i petites i mitjanes empreses s’ha incrementat. Això és un reflex de l’esforç municipal per la dinamització de l’economia local, com també ho són les diferents iniciatives que s’han desenvolupat per fer atractiu comprar a Cornellà. Bon exemple en són: la creació de l’app Cornellà de Llobregat, que compta amb més de 3.650 descàrregues i posa a l’abast dels usuaris totes les promocions i ofertes dels comerços adherits; el Quinto-Tapa; la Nit de Compres, que ha celebrat tres edicions i proposa una manera de comprar amb animació als carrers, descomptes i més de 50 establiments oberts fins a la 1 de la matinada, i la instal·lació d’atraccions a la plaça de Catalunya durant la setmana de Nadal, amb entrades gratuïtes per cada 10 euros de compra als comerços del Cornellà Compra a Casa, entre d’altres.

  • Ajuts fiscals per a les famílies

Perquè les famílies en una situació econòmica complicada puguin estar al corrent del pagament d’impostos municipals, l’Ajuntament ha augmentat els ajuts fiscals per subvencionar part d’aquest import. A més, s’ha facilitat que es pugui fraccionar el pagament de la majoria d’impostos i taxes.

Informació publicada al Cornellà Informa del mes de març.