L’Ajuntament impulsa un acord social per afrontar la crisis

L’Ajuntament de Cornellà impulsarà un nou pacte de ciutat per arribar a un consens polític i ciutadà amb l’objectiu de continuar impulsant els projectes de la ciutat en els actuals moments de crisi econòmica. Es tracta d’un compromís de l’equip de govern per fer front amb garanties al canvi de cicle que suposarà aquest procés de recessió i mantenir el nivell d’inversions per als pròxims tres anys, que superarà els 190 milions d’euros entre capital privat i públic.

En aquest sentit, l’Ajuntament està elaborant un document de reflexió i debat al respecte en el que es definiran els eixos i les eines que s’hauran de portar a terme per impulsar ámbits com l’ocupació, l’habitatge, l’acció social i el creixement ciutadà. Per fer-lo realitat, es cercarà el màxim consens i participació de totes les formacions polítiques municipals i la implicació i complicitat de la societat civil, dels sindicats, de les entitats ciutadanes i veïnals, del món de les empreses, del sector del comerç i en general, de tots els agents socials que contribueixen a fer ciutat.

Una ciutat preparada

Segons remarca l’alcalde, Antonio Balmón “no és el moment de parar res. No es tracta d’una declaració sense més ni més, sinó d’un procés llarg per actuar davant l’actual situació econòmica i laboral des del consens i la corresponsabilitat i preparar-nos per un futur”.

Cornellà és una ciutat amb una important grau de desenvolupant amb molts projectes en marxa que generaran en un futur immediat llocs de treball i dinamisme econòmic, social i cultural. Actualment a la ciutat s’estan desenvolupant projectes que generaran més activitat econòmica i social a partir del proper any com ara la projecció de més habitatge de promoció pública, la nova residència per a la gent gran de Salvador Allende, la biblioteca Marta Mata, o la projecció a mig termini d’altres com ara el nou pavelló de Sant Ildefons, una altra biblioteca i una escola bressol a Sant Ildefons, entre molts d’altres i que només per a l’any vinent suposarà una inversió de 8,57 milions d’euros.