L’Ajuntament soterrarà la línea elèctrica d’alta tensió que passa per Fontsanta-Fatjó

Departament de Política Territorial

A finals del mes d’abril es van iniciar els treballs per soterrar la línia elèctrica d’alta tensió que hi ha entre Sant Joan Despí i Cornellà i que passa pel barri de Fontsant-Fatjó. Les obres, que es preveu que s’allarguin set mesos aproximadament, consisteixen en la creació d’una rasa per la qual es canalitzarà la línia elèctrica, eliminant el cablejat aeri. D’aquesta manera s’aconsegueix una infraestructura més segura i efectiva ja que els cables estan aïllats i no estan exposats a les adversitats meteorològiques, a part d’eliminar el seu impacte visual i en l’entorn natural.

Atenent el recorregut de la nova línia soterrada, les zones de Cornellà afectades per les obres seran el carrer Priorat, el carrer de Montserrat Roig, la zona verda situada entre els carrers de Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig i Av. de Can Corts, i el parc de Can Corts. Una de les intervencions més importants serà el soterrament per sota de la via del tren, ja que suposa una canalització de més de vuit metres de profunditat.

El soterrament de la línia elèctrica es porta a terme després que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que finança l’obra amb els ajuntaments de Cornellà i Sant Joan Despí, signés un conveni amb l’empresa Endesa Distribución Elèctrica. El projecte suposa una inversió de 1.434.739,64 euros.