El nou govern municipal de Cornellà potencia les àrees d’inversions i l’atenció a les persones

El govern municipal de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per al mandat  2015-2019 ja ha pres forma, després de la constitució del nou ple el passat 13 de juny, i de l'aprovació del primer decret de delegacions de competències en els diferents regidors/regidores i les àrees que dirigiran cadascun.

De la nova organització municipal destaca una nova manera de determinar la responsabilitat política de les polítiques d’inversions, a través d’una àrea o una altra segons sigui el seu objectiu. Així mateix, es prioritza l’atenció a les persones, en especial buscant fer més incidència en temes relacionats en la protecció de la infància i l’adolescència, i es potenciaran les polítiques de transparència i governança, recollint interessos plantejats per la ciutadania i els compromisos del mateix equip de govern.

Aquest està de nou encapçalat per Antonio Bamón com a alcalde, i està format pels 11 regidors del PSC, el partit més votat a les darreres eleccions. A grans trets, les seves responsabilitats principals es distribueixen en sis àrees, encapçalades cadascuna per un tinent d’alcalde:

Espai Públic i Convivència - Antonio Martínez Flor
Innovació Urbana i Presidència - Emilia Briones
Territori i Sostenibilitat - Manuel Ceballos
Cultura i Igualtat - Rocío García
Economia i Governança - Sergio Fernández
Educació i Política Social - Montserrat Pérez

Tots aquests regidors i regidores, juntament amb l’alcalde, formaran part de la Junta de Govern Local. A més, José Manuel Parrado serà el regidor delegat de les àrees d’Acció Comunitària i Esports, mentre que les regidories de districte recauen en Aurora Mendo (el Pedró i la Gavarra), Mercedes Fernández (Centre, Riera i Almeda) i Enrique Vanacloy (Sant Ildefons i Fontsanta-Fatjó).

Llegir la nota de premsa completa