Els equipaments i serveis públics, compromís de tots

Seguint la línia de transparència i amb la voluntat de conscienciar a la ciutadania sobre quant costa mantenir els serveis i equipaments, l'Ajuntament de Cornellà informa per quart any del balanç de costos d'aquests béns públics. En el pressupost de 2015 es preveu una partida de 4,87 milions a inversions destinades a la millora d'escoles, instal·lacions esportives i per a la resta d'equipaments, una xifra que suposa un 20% més que la partida que es va destinar el 2014.

L'any passat la campanya es va centrar en la col·locació d'etiquetes en carrers i places. En aquesta ocasió, el Ajuntament informa sobre el cost dels serveis al web municipal www.cornella.cat i mitjançant la ubicació en diferents equipaments d'un total de 55 vinils que detallen el cost del seu manteniment.

La ciutadania pot així, conèixer els despeses que comporten i, desglossat, a qui correspon el seu finançament. Per exemple, es pot veure quant costa la gestió dels centres cívics, els espais familiars municipals, la Escola Municipal de Música "Roser Cabanas" o les diferents activitats de lectura, música o teatre que es porten a terme en les 16 escoles i en els 6 instituts públics de la ciutat. La campanya fa públic el balanç de biblioteques, escoles bressol, el Parc Esportiu Llobregat, el Complex Can Mercader, pavellons esportius, etc. En definitiva, un exercici de transparència en la gestió de la ciutat que, d'una banda fomenta el respecte als equipaments
i espais públics i, de l'altra, informa la població perquè sàpiga a què es destinen els recursos
públics i quines són les prioritats del govern municipal.