El Servei de Mediació Ciutadana resol quatre de cada cinc conflictes entre veïns

A Cornellà es fa una aposta decidida pel civisme i la convivència ciutadana. Es treballa de forma transversal tant des del punt de vista del manteniment dels espais públics i els serveis de neteja, com mitjançant l’ordenança de convivència, amb serveis municipals o programes com el de patis oberts o la creació de la figura dels educadors cívics.

Un dels serveis que treballa en aquest àmbit durant tot l’any per gestionar i resoldre conflictes de veïnatge i comunitats és el Servei de Mediació Ciutadana. Aquest recurs municipal es gratuït, voluntari, confidencial, ràpid i flexible i en ell es treballa des del diàleg, el respecte i la dignitat per les persones. Hi pot acudir qualsevol ciutadà/na de Cornellà, ja sigui particular, entitat o persona jurídica.

El Servei de Mediació ciutadana va néixer el setembre de 2008. Durant la primera meitat de 2015 el Servei ha atès un total de 151 persones i ha obert 67 expedients de mediació, 65 dels quals estaven tancats a 30 de juny. Dels expedients treballats un 38,46% han estat tancats amb acord entre les parts i en un 40% s’ha portat a terme una actuació de facilitació que ha millorat la situació de conflicte.

Quant al tipus de conflictes de convivència, els casos més nombrosos han estat els provocats per sorolls (24,62%), per animals domèstics (16,92%), per gestió de la comunitat o dels acords presos per les juntes de veïns (13,85%), humitats als domicilis (10,77 %) i neteja, higiene i sanejament (7,69%). La resta han estat ocasionats per obres, ús d’espais comuns, malentesos o discussions entre veïns i comportaments incívics, entre d’altres.

On és el Servei de Mediació Ciutadana?
A la 2a planta d’El Castell (Carrer Menéndez Pelayo, s/n)
Tel.: 93 474 51 35 / Fax: 93 377 82 63 / mediaciociutadana@aj-cornella.cat

Horari d’atenció:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h. Dimecres, de 16 a 19 h.