Reconeixement institucional a la plataforma A prop Teu i al programa Vine a fer Esport Salut

La Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer han seleccionat al programa Vine a Fer Esport Salut! i la plataforma A prop Teu! com a Pràctiques significatives i de qualitat al servei de la ciutadania en els camps de de l'esport, el primer i la participació ciutadana, el segon. Aquest dos models han estat destacades com a exemples de bones pràctiques municipals i s'han inclòs al Banc de Bones Pràctiques dels governs locals.

A prop teu és una plataforma a disposició de la ciutadania per comunicar incidències, plantejar queixes, suggeriments i propostes, que es gestionen de forma centralitzada perquè arribin ràpidament als regidors, amb l'objectiu de donar una resposta en un termini de temps curt i afavorir la millora de l'entorn urbà. 


Pel que respecta al programa Vine a fer Esport Salut!, impulsat des de fa tres anys pel consistori de Cornellà, respon a la voluntat municipal de promoure hàbits de vida saludables i propiciar la pràctica esportiva. Amb aquesta finalitat es programen al mes més de 200 activitats de diferent intensitat i modalitat i coordinades per monitors.


Consulta aquí la plataforma A Prop Teu

Programació tardor Vine a Fer Esport Salut!