Un pressupost de 76 milions d'euros, realista i prudent, per donar resposta a les necessitats de la ciutat

El pressupost per 2016 de l'Ajuntament de Cornellà ascendeix a 76.309.096 euros, un 2,16% més respecte a l'exercici anterior. Els comptes municipals van ser aprovats definitivament en el ple del passat mes de desembre, amb el suport dels grups municipals del PSC i ICV-EUiA.
La resta de grups representats en el ple va votar en contra de la proposta. La despesa prevista s' adequa a uns objectius de caràcter social i a mantenir els serveis públics compromesos amb la ciutadania en els últims anys, malgrat la crisi econòmica. Les línies mestres passen per mantenir la cohesió social de la ciutat, generar progrés, prioritzar l'atenció als col•lectius més vulnerables -combatre les conseqüències de la crisi en les famílies: plans d'ocupació, beques menjador, etc.-, i facilitar la reactivació econòmica.
Així mateix, el pressupost recull el desenvolupament de projectes educatius, culturals i esportius per continuar creixent com a ciutat i assentar les bases del futur; procurant, també, la renovació de l'espai públic i la millora de les infraestructures i els equipaments.

Pressupostos consensuats i augment de les inversions
Es tracta d'uns pressupostos realistes perquè estan concordes amb la previsió d'ingressos que l'Ajuntament de Cornellà pot fer sense dependre d'altres administracions, i prudents, ajustant-se estrictament al creixement i les inversions que contempla la legalitat vigent.
A més, han estat consensuats amb la ciutat, fruit del diàleg i el pacte ciutadà amb diverses entitats i col•lectius.
Precisament, pel que fa a les inversions, a la quantitat pressupostada de 4,2 milions d'euros, la bona gestió realitzada durant 2015 permetrà afegir 4,6 milions del superàvit del pressupost de l'any que acaba d'acabar, i així poder emprendre projectes de caràcter social de major envergadura .
En la despesa ordinària, el dia a dia de l'Ajuntament, destaquen els augments en polítiques d'Ocupació (fins a un 46%), Cultura, Guàrdia Urbana i Protecció Civil, Medi ambient (per la
incorporació de dotacions per a la prevenció de la pobresa energètica i de transport escolar i educació ambiental), Esports i Educació, entre les més significatives.
A més, aquest any s'integren a l'Ajuntament les dotacions de Comerç i Turisme, que fins ara es transferien al Consorci per a la Promoció i Dinamització del Comerç de Cornellà. El pressupost consolidat, que a més de l'Ajuntament inclou a l'Institut Municipal de Radiodifusió (Ràdio Cornellà) i a l'empresa municipal Procornellà, ascendeix a 101.265.117 euros en ingressos.

 

Pressupostos 2016
Web Govern Obert
Cornellà Informa