Oposició municipal al tancament de línies de P3 a la ciutat

El Ple municipal de gener, celebrat el dia 28, va aprovar per unanimitat de tot els grups municipals una moció de rebuig al tancament d'aules i línies de P3 a Cornellà de Llobregat, atenent a les comunicacions fetes recentment pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En la moció els grups municipals qualifiquen d'injustificable la mesura que segons s'especifica al text "posa la mirada en termes economicismes i perd el sentit més estricte de l'educació, que és fomentar l'aprenentatge i el desenvolupament de la persona". Així mateix, el text recull dades que posen de manifest la discriminació positiva que la Generalitat fa respecte a les escoles privades concertades en termes de finançament respecte de les públiques, amb augments del 17,3% en les partides pressupostàries per a les concertades i de retallades en les públiques.


En aquest context, la moció incideix en el fet de que s'ha d'aprofitar la baixada de la natalitat per reduir les ràtios de les aules i millorar la qualitat educativa de l'ensenyament públic i no per tancar aules.
Per tot això, es va manifestar el rebuig unànime a les intencions trameses pels Serveis territorials d'Ensenyament del Baix Llobregat segons les quals es proposa la desaparició de línies de P3 al curs 2016-2017 i al 2018-2019, demanant, que es descarti aquesta iniciativa.


Així mateix, l'Ajuntament demana obrir espais de diàleg amb els governs locals per tal d'analitzar la situació i afavorir la qualitat educativa, així com aplicar les mateixes regles de joc per a l'escola pública i concertada, per tal de mantenir l'equilibri.