Obres de condicionament a Lindavista per valor de 74.000 euros

Departament d'Espai Públic

L'Ajuntament de Cornellà ha destinat 74.000 euros a la zona de Lindavista, per efectuar diverses obres de conservació i millora del mobiliari urbà i de les zones infantils, pel manteniment de voreres, calçades, senyalització vial i reposició de l’arbrat viari, i per condicionar l’espai dedicat als vianants.

Algunes d'aquestes accions s'ha realitzat a partir del projecte A Prop Teu, que permet que la ciutadania es coresponsabilitzi advertint d'elements a millorar o reparar de l'espai públic. A més, es poden consultar detalls i com transcorren les obres a la ciutat a través del web Cornellà Millora.

Actuacions realitzades al barri de Lindavista:

 • Reparació i millora de les voreres
  Substitució de peces trencades, assegurant i reposant les que falten.
 • Millora dels parterres
  Es reforça el perímetre amb vorades de formigó, desbrossant el terreny i replantant gespa.
 • Regeneració de Zones verdes
  Treballs de conservació, manteniment i renovació de les zones verdes amb plantació d’arbres i arbustiva,i col·locació de sauló.
 • Millorar la senyalització
  Actuacions de pintura i ordenació de la senyalització horitzontal i vertical als carrers, per contribuir a la seguretat de vianants i conductors.
 • Renovació de jocs infantils
  Adaptació de la zona de jocs a la normativa i substitució dels elements més antics per línies més noves i adequades per als infants.
 • Neteja de grafitis
  Manteniment de l’espai i neteja de grafitits i pintades al mobiliari urbà, comerços i portals dels veïns.

 


Més informació: