L’Ajuntament destina ajuts socials a reforçar la cohesió de la ciutat

Departament d'Acció Social

Durant 2015 l’Ajuntament de Cornellà va atorgar més d’un milió d’euros en ajuts a persones en situació de vulnerabilitat social, a través del Departament de Serveis Socials. Aquesta quantitat inclou tant els ajuts a famílies (o adults) com els ajuts específics per a la infància i l’adolescència, i ajuts a la gent gran. Per a 2016, la previsió és similar i els pressupostos de l’Ajuntament de Cornellà estan dotats amb 1.053.882 euros en aquests àmbits.

Al marge dels ajuts directes o al prestatari del servei, des de l’Ajuntament també es vehicula la concessió d’ajudes vinculades als subministraments d’aigua, llum o gas o els ajuts de menjador, tant en diferents etapes educatives, com en el cas de persones adultes i grans, així com ajuts d’allotjament alternatiu. L’objectiu de les ajudes socials que concedeix l’Ajuntament és reduir factors de risc social de la persona beneficiària i de la seva unitat familiar, augmentar la seva autonomia personal i social, i prevenir el deteriorament de situacions de precarietat econòmica i social. Això és en termes generals, més enllà, cada cas requereix una atenció específica i tenir en compte situacions més singulars.

Evidentment, la crisi econòmica que des de fa uns anys colpeja la nostra societat es va traduir en un fort augment de l’atur i, en alguns casos, en la disminució de prestacions o serveis per part d’algunes administracions, cosa que ha fet augmentar la quantitat de casos en què famílies de Cornellà —una família clàssica, o una persona gran, o casos específics d’infants i adolescents— necessiten el suport de Serveis Socials.

Quatre programes

Els ajuts s’articulen en quatre programes principals: Infància, Adults, Gent Gran i Transversals. En el cas dels Transversals, s’inclouen temes com el transport adaptat, la neteja de xoc o els subministraments. Per exemple, els ajuts a l’alimentació poden dependre d’un o altre d’aquests programes; en total, l’Ajuntament de Cornellà ha concedit durant 2015 més 1.700 ajudes d’alimentació, per valor de més de 350.000 euros. Destaquen els ajuts de menjador, tant per a infants de centres de primària com d’escoles bressol, que han sumat uns 285.000 euros. I, a banda, cal recordar el suport directe que s’ofereix a moltes famílies a través de la Botiga Solidària.

Per accedir a qualsevol ajut municipal cal acreditar una residència continuada al municipi dels 24 mesos anteriors a la sol·licitud de la prestació; hi ha algunes excepcions, relacionades sobretot amb temes d’infants i adolescents o situacions d’especial vulnerabilitat social i humanitària. Els serveis tècnics elaboren un informe que detalla la situació familiar, les ajudes que pot rebre i el pla de treball que li proposen, també tenint en compte que s’ha d’aconseguir no cronificar la situació de dependència.

Tota aquesta informació es refereix a les ajudes que concedeix l’Ajuntament de Cornellà en virtut de les seves competències. Altres nivells d’administració poden resoldre altres tipus d’ajudes, encara que sigui preceptiu algun informe del Departament de Serveis Socials municipal. És el cas dels ajuts a la dependència o dels que concedeix Càrites, que el 2015 van ascendir a 138.484,50 euros.