Cornellà impulsa l'ús de les noves tecnologies i la gestió intel·ligent de la ciutat

El camí cap a la ciutat intel·ligent passa per fer de Cornellà un territori més habitable, on l'ús de les tecnologies de la informació i la comuniacación (TIC) sigui imprescindible per aconseguir una ciutat més ecològica, sostenible, econòmica, transparent i participativa. L'Ajuntament aplica aquesta filosofia en la gestió dels recursos municipals, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutat i dels seus habitants.

Des de 1997 forma part de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, definint i implantant polítiques i estratègies per establir un desenvolupament sostenible, i en els últims anys, s'han impulsat projectes del que s'ha anomenat Smart City. Es tracta de construir un model sostenible des d'una visió integral de la ciutat i basat en l'ús de les noves tecnologies per optimitzar tots els recursos municipals. La gestió intel·ligent de la ciutat es duu a terme en àmbits com la mobilitat, l'eficiència energètica urbana, la gestió de residus i de l'aire, edificis i barris intel·ligents, l'impuls d'una gestió municipal transparent i la preservació del medi ambient.

Enllumenat més eficient

En els últims mesos s'ha renovat l'enllumenat del túnel viari de l'intercanviador del Trambaix, substituint els projectors de vapor de sodi per un menor nombre de projectors LED. L'estalvi aconseguit està al voltant del 80%. També s'ha renovat l'enllumenat públic d'un tram de l'avinguda Salvador Allende, del carrer Adell Ferrer, de part dels carrers Crom, Coure, Rosselló i del passeig de la Campsa i la carretera del Prat. Progressivament s'anirà renovant l'enllumenat públic que ha quedat obsolet (bàculs i lluminàries) en diferents punts de la ciutat.

També, en els edificis municipals s'està duent a terme una renovació dels tubs fluorescents per tubs LED. Per exemple, a les dependències de la Guàrdia Urbana, que tenint en compte que aquestes funcionen 24 hores tots els dies de l'any, suposarà un gran estalvi energètic.

Millores en el sistema de reg

A la nostra ciutat, la telegestió del reg automàtic continua incrementant-se en parcs i zones verdes, aquest any s'està instal·lant en més punts de la ciutat: en els parterres de gespa de les voreres de la carretera d'Esplugues, a la gespa i la zona verd del viaducte del tren i en les zones verdes del carrer Freixe, carrer Caoba, carrer Cirerer i en els parterres de l'avinguda República Argentina, davant dels horts urbans. D'aquesta manera s'aconsegueix un important estalvi d'aigua ja que es controla el temps d'irrigació i permet detectar la pluja, per evitar regar si la zona no ho necessita.

Què identifica una Smart City

• Ocupació d'energies renovables i sistemes més eficients d'enllumenat i mesures d'estalvi energètic en centres educatius i equipaments públics.
• Aplicació de comptadors intel·ligents d'energia i aigua.
• Foment del transport públic, els vehicles elèctrics i una mobilitat sostenible.
• Impuls d'un sistema de recollida de residus sostenible.
• Promoció de la gestió transparent i de canals de participació i coresponsabilitat.
Llegeix el reportatge complet al Cornellà Informa