Nova convocatòria per demanar els ajuts de la Quota Zero

L'Ajuntament de Cornellà ha obert una nova convocatòria d'ajuts per a promocionar l'activitat empresarial a la ciutat, perquè s'hi pugui acollir qualsevol persona de Cornellà que posi en marxa un negoci o activitat empresarial. Qualsevol emprenedor, tant sigui una persona física com jurídica, que iniciï o hagi iniciat durant els exercicis 2015 i 2016 una nova activitat empresarial o professional a Cornellà, podrà sol·licitar la Quota Zero.

En el cas de les persones jurídiques caldrà acreditar que la majoria de les persones dels emprenedors o emprenedores que formin part de la societat i que treballin a l'empresa, visquin a Cornellà, inscrites al padró municipal amb una antiguitat mínima d'un any. Una persona física també haurà d'acreditar aquest període de residència i no haver estat donat d'alta en els 6 mesos immediatament anteriors a l'inici de l'activitat en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors autònoms (RETA).

Els ajuts de la Quota Zero són del 100% en impostos com ara l'IBI (si el local és llogat) i el de vehicles de tracció mecànica, i en taxes com ara la recollida de residus comercials, la d'ocupació de terrenys d'ús públic o la de serveis urbanístics, a més de la bonificació parcial de l'impost de construccions, instal·lacions i obres.  La nova convocatòria dóna continuïtat a les mesures impulsades per l'Ajuntament que han permès atorgar prop de 25 mil euros per a projectes d'emprenedoria.

Informació sobre Ajuts Quota Zero