Propostes sobre la gestió de les ordenances fiscals a través del Cornellà Opina

Del 20 de juny al 15 de juliol queda oberta a la participació ciutadana l’enquesta per fer aportacions sobre la gestió de les ordenances fiscals de l’any vinent, a través del web Cornellà Opina. Ens els últims anys, l’Ajuntament ha estat capdavanter entre els municipis de Catalunya en la introducció de mesures per reforçar el sistema de bonificacions i ajuts en el pagament d’impostos, tenint en compte la capacitat econòmica dels contribuents i valorant els aspectes de caràcter social i ambiental. Per aquest motiu, és important conèixer l’opinió de la ciutadania sobre les millores que es poden introduir en el sistema de bonificacions, ajuts i forma de pagament de les ordenances fiscals.

Per fer arribar les vostres propostes, només cal estar registrat a la pàgina web i tenir en compte que les ordenances fiscals han d’estar subjectes a la més estricta legalitat i que queden excloses les propostes relacionades amb els criteris econòmics de fiscalitat. Un cop finalitzat el procés de participació, una comissió de tècnics municipals estudiarà les diferents aportacions per trobar la forma d’incorporar-les al projecte d’ordenances fiscals per a 2017, seguint el marc legal i econòmic de suficiència financera.

 

Cornellà Opina