28 agents informadors seran als carrers per fomentar bones pràctiques envers els residus

L'Ajuntament de Cornellà, en col·laboració amb l'AMB, ha engegat una campanya per informar a la ciutadania sobre el servei de recollida a través de l'assessorament i la informació personalitzada. Durant aquests mes de setembre trobareu uns informadors ambientals passejant pels carrers o als mercats amb l'objectiu de fomentar les bones pràctiques envers els residus . En concret, hi haurà 14 parelles d' informadors prop de les bases de contenidors més crítiques, unes 14 bases situades a diferents barris de la ciutat, de 17 a 21 hores, per tal de facilitar als veïns i veïnes veïns la tasca de separar els residus i fer un correcte ús dels contenidors.

A més, pels carrers de Cornellà podreu veure circular al llarg de setembre un autobús de la campanya de proximitat per sensibilitzar als ciutadans. Des del 2013, l'Ajuntament porta a terme el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb aquesta acció, espera millorar alguns punts febles detectats en el sistema de separació dels residus domèstics, com ara: els impropis que s'aboquen al contenidor d'orgànica; el desconeixement sobre els residus que es poden desar al contenidor groc; l'increment d'abocaments en llocs no autoritzats de runes en petites quantitats i de mobles; i el funcionament de la Deixalleria.

 Calendari de les visites dels informadors:

• Sant Ildefons i Pedró : dies, 12, 13 i 14 de setembre
• La Gavarra- Lindavista: els dies 15,16, 17, 19 de setembre
• Almeda i Riera: 20, 21 i 22 de setembre
• Centre i Fonsanta-Fatjó: 23, 26 i 27 de setembre

 Visualitza el plànol amb la ubicació: