L'Ajuntament de Cornellà reforça el servei de neteja de zones de contenidors

Espai públic

L'Ajuntament de Cornellà ha intensificat aquests dies les tasques de neteja de carrers, especialment s'han incrementat els mitjans dedicats al repàs i neteja de les plataformes i la localització dels contenidors per evitar que es desbordin. Aquest servei actua els 365 dies de l'any, amb un equip de torn de matí i un de tarda, format per un operari i un vehicle auxiliar.

Mantenir uns estàndards adequats de neteja i qualitat urbana en una ciutat com Cornellà, amb més de 85.000 habitants i una notable densitat i rotació tant de persones com de vehicles, requereix importants esforços, tant econòmics com tècnics i humans; però també és imprescindible la corresponsabilitat i el civisme dels ciutadans.

També s'ha millorat el servei de recollida de mobles i voluminosos amb la incorporació d'un equip a mitja jornada, en torn de nit i tots els dies de la setmana, per fer una recollida segregada d'electrodomèstics de línia blanca i reduir d'aquesta manera el temps que aquests residus són dipositats a la via pública.