L'educació, l'acció social i l'habitatge, eixos de treball de l'Acord Social contra la Crisi

El nou Acord Social contra la Crisi (2016-2020) signat al setembre, és el full de ruta perquè la ciutat progressi i camini cap a una societat més justa, inclusiva, igualitària i integradora. Un document de compromís i de treball que compta amb la implicació i el suport de més de quaranta entitats i agents socials de Cornellà.

En primer terme, tal com assenyala el document marc, l'educació és un motor imprescindible i bàsic. Una educació igualitària, universal, de qualitat i integradora. Per dur-ho a terme, s'han identificat mesures que abasten l'educació des d'un vessant transversal i global per incidir en totes les franges d'edat, afavorir de forma adequada el trànsit del món educatiu al laboral i tenir sobre la taula tots els col•lectius i les seves necessitats.
Pel que fa a l'acció social, el nou Acord recull la preocupació de marcar pautes que no augmentin la fractura social i posin l'accent sobre els col•lectius més castigats i vulnerables, amb mesures que defensin els drets i garanteixin els recursos i serveis bàsics.
Així mateix, l'Acord Social apunta de forma destacada la defensa del dret a l'habitatge i la necessitat de mantenir i potenciar instruments com l'Oficina de Mediació Hipotecària i la gestió del Fons d'habitatge social, impulsat en l'anterior Acord Social i que ha permès ajudar a un important nombre de famílies de la ciutat.


Afavorir una formació continuada
Entre les actuacions que es proposen destaca el suport als instituts per evitar l'abandó escolar i garantir la continuïtat d'un itinerari formatiu, l'aposta per cicles en modalitat dual o el foment del treball en xarxa, per impulsar projectes com l'Aula Oberta o l'Escola de Segona Oportunitat, per facilitar la transició escola-treballo. També es preveuen ajudes específiques per a estudiants i iniciatives per afavorir la inserció laboral de col•lectius en risc d'exclusió social, com la Taula de Concertació Social, formada per les organitzacions sindicals i empresarials.


Reduir la fractura social
En aquest àmbit s'incorporen actuacions com l'elaboració del projecte "Cornellà, defensora del treball digne", juntament amb els sindicats, per garantir la defensa dels drets socials i laborals a la nostra ciutat. També es contempla la creació d'una Oficina d'Eficiència Energètica i l'elaboració d'una proposta de tarifació social per a alguns serveis. Així mateix, es marquen com a prioritats mantenir el suport a la Botiga Solidària i consolidar recursos com "Menja futur" i programes dirigits a garantir la suficiència alimentària.

L'habitatge, un dret bàsic
L'Ajuntament de Cornellà ha donat passos avanci en la seva lluita per evitar els desnonaments i garantir el dret a l'habitatge, que han tingut com a resultat mesurades com la creació de l'Oficina de Mediació Hipotecària, la creació d'un Fons d'Habitatge de Lloguer social i la imposició de sancions a les entitats financeres amb habitatges buits i que no tenen caràcter social. En aquest període (2016-2010) es col•laborarà amb altres administracions per promoure aquest tipus de pisos de lloguer social i impulsar la restauració, dins del marc competencial municipal, per ampliar el nombre d'habitatges socials i atendre les necessitats de la població.

Acord Social contra la Crisi (2016-2020)