Cornellà reuneix als municipis que treballen per a promoure la transparència i la participació

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat va ser ahir, 30 de març, l'amfitrió de la reunió del consell de govern de la Red de Entidades Locales per la Transparència i Participació Ciutadana, en el Citilab.
Els alcaldes i regidors reunits a Cornellà van abordar la situació dels diferents grups de treball en què participen, fonamentalment de dos àmbits: dades obertes i accés a la informació pública. Per exemple, en el primer cas, la Xarxa està treballant en elaborar una guia que facilite a les entitats locals arrancar en matèria de dades obertes o desenvolupar el camí ja iniciat, així com definir i concretar els conjunts de dades a publicar com Open Data.

Quant a l'accés a la informació, la voluntat dels municipis pertanyents a la Red és elaborar una guia de tramitació del procediment d'accés a la informació, i documentar criteris interpretatius, com es respon a les reclamacions, i dades jurídiques. Altres activitats d'aquesta xarxa de treball van en la línia de la formació, de l'establiment d'un canal per a compartir informacions, o l'elaboració de l'III Pla de Govern Obert que acaba d'engegar el Ministerio de Hacienda y Función Pública. d'Hisenda i Funció Pública.


L'objectiu de la Xarxa és promoure l'avanç de les polítiques de transparència, participació i col•laboració ciutadana efectives en el conjunt d'entitats locals espanyoles per a aconseguir marcs de convivència estables i afavoridors del desenvolupament econòmic i social dels territoris, així com facilitar l'exercici dels drets d'accés a la informació i de participació a la ciutadania i a la societat, en l'àmbit local, cercant implicació i compromís amb l'acció pública.