Cornellà contracta 14 persones per garantir el civisme i la convivència als espais públics

L’Ajuntament de Cornellà ha contractat un total de 14 persones en situació d’atur per formar l’equip d’educadors cívics que durant l’estiu recorrerà tota la ciutat fent pedagogia entre la ciutadania. Aquest equip actuarà per parelles i realitzarà funcions informatives i divulgatives sobre les ordenances municipals de convivència amb la finalitat de promoure el bon ús dels espais públics en l’època de major concurrència de persones als carrers, parcs i places de la ciutat.

Els educadors han rebut prèviament formació sobre diversos aspectes teòrics i pràctics per afrontar amb habilitat les diferents situacions quotidianes, i compten amb el suport de la Guàrdia Urbana que col·labora amb la resolució de dubtes i conflictes que hi puguin sorgir durant l’exercici de la seva funció. Els agents cívics fan tasques estrictament informatives i notifiquen les accions poc respectuoses detectades, no tenen cap altra competència ni poden sancionar.

La iniciativa s’engloba dins la campanya “Cornellà pel Civisme”, que es duu a terme des de fa més de 10 anys, i que té com a objectiu contribuir a un ús adequat de l’espai públic, potenciar la integració, millorar la convivència i garantir la cohesió social.

Plans d'ocupació local

La contractació dels 14 educadors cívics està emmarcada en el Pla Local d'Ocupació 2017, que permetrà la incorporació al mercat laboral de 220 persones. L’Ajuntament de Cornellà destinarà dos milions d’euros per frenar l’atur amb plans d’inserció i polítiques actives d’ocupació, i contribuir a millorar la situació de les persones aturades de llarga durada i en risc d'exclusió social.

L'oferta laboral es dissenya d'acord amb el perfil professional de la població en atur de Cornellà, amb la intenció de reforçar diferents serveis públics i donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Així, a més del foment de les actituds cíviques, també es contracten persones per a mantenir i conservar l'espai públic, realitzar tasques a la construcció, impartir classes de reforç als centres educatius, oferir atenció a la ciutadania, o tasques administratives a dependències municipals, auxiliars de biblioteques, entre d’altres. Són llocs de treball temporals, amb una durada de 9 mesos.