Horaris autoritzats per dipositar escombraries i altres residus als contenidors

Departament d'Espai Públic

Tots volem tenir una ciutat més neta, i aquest és també l’objectiu de l’Ajuntament de Cornellà. Per fer-ho efectiu comptem amb els serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, i també és  necessari que tothom compleixi les ordenances vigents i respecti els horaris per garantir el  manteniment de l’espai públic. L’incompliment d’aquestes normatives serà sancionat amb una multa segons es recull a l’Ordenança Municipal de Neteja de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

• La retirada de residus es fa en horari nocturn, de manera automatitzada i robotitzada, els 365 dies de l’any i de 9 de la nit a 6 de la matinada.
• Respecteu la restricció horària per a algun tipus de residus i així evitareu molèsties innecessàries d'olors i de sorolls al vostre barri.
• Queda totalment prohibit llençar i abandonar qualsevol tipus de residus domèstics (bosses d’escombraries) a papereres dedicades per als residus sòlids de format petit.

Els horaris d’utilització dels diferents contenidors i els tipus de residu a dipositar en cada un d’ells són els següents:

Rebuig (tapa beix)

 

Sí: Burilles, bolquers, compreses, pols d'escombrar, cotó, bolígrafs, llapis usats, tovalloletes, excrements d’animals, ceràmiques, joguines trencades...
No: Residus reciclables, residus especials...

Quan: De 20.00 a 21.30 hores

Com: Dipositar-lo dins del contenidor i en bossa ben tancada.

     
Orgànica (tapa marró)

 

Sí: Restes de verdura, fruita, peix o marisc, carn, pòsits de cafè, restes d'infusions, menjar sòlid en mal estat, restes de flors i plantes,  closques d'ou, tovallons de paper usats, càpsules de cafè, productes alimentaris envasats...
No: Paper, paper transparent, compreses i bolquers, excrements d'animals, serradures...

Quan: De 20.00 a 7.00 hores

Com: Dipositar-la dins del contenidor i en bossa ben tancada.

     
Paper i cartró (tapa blava)

 

Sí: Fulls, revistes, diaris, sobres, embolcalls de paper o cartró, capses de qualsevol tipus plegades...
No: Paper de cuina usat, fotografies, paper d’alumini...

Com: Dipositar-los dins del contenidor. Les caixes s’han de plegar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

     
Envasos lleugers (tapa groga)

 

Sí: Envasos de plàstic de iogurts, d'aigua, de refresc, brics, llaunes metàl·liques, paper d'alumini, safates de porexpan...
No: Esprais plens, pots metàl·lics de pintura, productes d'informàtica, cd's, productes químics, joguines, pneumàtics, residus de medicaments...

Com: Dipositar-los dins del contenidor. Les garrafes i ampolles de plàstic s’han d’aixafar per permetre aprofitar el volum del contenidor.

     
Vidre (tapa verda)

 

Sí: Envasos de vidre (ampolles, pots de conserva, melmelades, colònies...)
No: Taps d'ampolles, vidres plans, miralls, bombetes, fluorescents...

Quan: De 8.00 a 21.30 hores

Com: Dipositar-lo dins del contenidor.