Campanya de control de plagues a la via pública

Departament de Salut Pública

L ’Ajuntament de Cornellà intensifica, al llarg de l’estiu, els treballs de control de plagues a la via pública i als edificis municipals per preservar la salut pública. Amb aquest objectiu es busca poder combatre, de la forma menys tòxica possible per al medi ambient i per a les persones, les molèsties i problemes que ocasionen les diferents plagues (com ara insectes o rosegadors) sobretot en els mesos de més calor.

Control de paneroles
Aquest control es fa mitjançant desinsectacions intensives a la xarxa de clavegueram durant els mesos previs a l’arribada de les temperatures estiuenques i s’allarga fins al mes de setembre. En el cas de detectar paneroles en propietats privades s’aconsella demanar assessorament a una empresa especialitzada i revisar el tram de connexió de la xarxa de clavegueram privada (ja que aquests punts poden ser lloc de refugi de les paneroles). D’aquesta manera s’incrementarà l’eficàcia dels tractaments, tant els públics com els privats.

Control de mosquits
S’efectua a través d’aplicacions intensives de larvicida en embornals durant els mesos d’abril a octubre, i durant la resta de l’any de forma més casuística. A l’àmbit privat, les mesures preventives (evitar l’acumulació d’aigües en parterres, testos, bidons, etc.), constitueixen el millor mètode de control.

 

  Més informació sobre les plagues al web de la Diputació de Barcelona
     
  Comunicar incidències, element de prevenció
Departament de Salut Pública:
Tel.: 93 376 14 99
A/e: salut_publica@aj-cornella.cat
    Regidors de barri
    App de Seguretat Ciutadana
    www.apropteucornella.cat