El Servei de Mediació Ciutadana resol favorablement el 95% dels casos


El Servei de Mediació de l'Ajuntament de Cornellà funciona des de fa 12 anys facilitant als ciutadans eines per resoldre els seus conflictes de convivència veïnal a través de la mediació i fa aproximadament un any va crear el Servei Transversal de Mediació. Un servei en què intervenen diferents departaments municipals per trobar solucions a temes administratius, abans de prendre decisions executives. Entre gener i setembre de 2017 aquest servei ha atès 111 sol·licituds de mediació, de les quals 12 han estat resoltes sense necessitat d'obrir expedients i 99 casos en què sí que va ser necessari obrir-los, d'ells el 95% s'han tancat favorablement i 5 estan oberts. El nombre de sessions d'entrevistes i reunions amb les parts implicades ha estat de 239.

Respecte al tipus de conflictes de convivència, els més nombrosos tenen a veure amb els sorolls (25%), seguits per la tinença d'animals domèstics (13%), neteja i higiene (12%), o l'ús dels espais comuns (8%).

Aquest recurs municipal és gratuït, voluntari, confidencial, ràpid i flexible. Pot acudir qualsevol ciutadà de Cornellà, ja sigui particular, entitat o persona jurídica.  La visió mediadora davant el conflicte comporta sempre que les parts apostin per implicar-se activament en la recerca de solucions, que poden ser innovadores i imaginatives, ja que seran fruit del diàleg, de l'escolta mútua, de la bona fe dels implicats, i del respecte als interessos de cadascuna de les opinions contraposades.

Servei de Mediació
Plaça dels Enamorats, 5 - 93 377 02 12
mediaciociutadana@aj-cornella.cat
De dilluns a divendres de 9 a 14 h / +dilluns de 16 a 19 h