Cornellà impulsa els plans locals d'ocupació per a persones de la ciutat

Els pressupostos municipals per 2018 tenen entre les seves prioritats atendre als col•lectius més vulnerables amb tota classe d'actuacions en l'àmbit social, que l'Ajuntament administra principalment a través de l'àrea d'Educació i Política Social.
És necessari destacar, d'aquests pressupostos, que continua el compromís municipal amb la creació d'ocupació. D'entrada, 1.000.000 es destinaran a plans municipals d'ocupació, amb el que unes 220 persones podran tenir un contracte temporal de 9 mesos en tasques complementàries dins de l'Ajuntament de Cornellà: serveis administratius, reforç de la brigada municipal, promoció del civisme, reforç escolar, etc. Des de l'any 2012, com a mesura pal•liativa contra la crisi econòmica, més d'1.600 persones han estat contractades amb recursos propis de l'Ajuntament. Crear ocupació és fonamental dins de les accions de política social, ja que el creixement abrupte de la desocupació durant la crisi va col•locar a moltes famílies en situació de risc social.


La dotació pressupostària en Polítiques d'Ocupació, a més, creix sensiblement per la incorporació de 500.000 euros que es destinaran a un pla per a la millora de rendes baixes, que s'està elaborant en aquests moments, i que respon a un dels compromisos subscrits en el marc de l'Acord Social contra la crisi 2016-2020.


La despesa en acció social creix un 6,65%
De la mateixa manera, la despesa municipal en Acció Social creix un 6,65% al pressupost per 2018. Dos són els principals capítols en què s'incideix aquest any: creix en 150.000 euros l'aportació municipal a la Fundació per a l'Atenció a Personis Dependents, que gestiona la Residència Teresa Duran i programes com Ajudes Personals i Cornellà Cuida. També augmenta un 10% la dotació dels serveis d'atenció domiciliària, integrat als principals programes d'ajudes socials de l'Ajuntament de Cornellà. Més informació al Cornellà Informa del mes de març.

Cornellà Informa 354