Descobrint el Fructus Belli als tapissos del Museu

Visites monogràfiques al Museu Palau Mercader que proposen una nova manera de conèixer els seus fons en el marc d'una visita puntual i detallada, a partir dels treballs de recerca duts a terme recentment i del condicionament d'algunes peces.

Lloc: Museu Palau Mercader