L’Ajuntament de Cornellà estableix els nous pilars de la política local d’habitatge

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat unes directrius per tal d'assentar la política local en matèria d'habitatge, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats residencials de la ciutadania sorgides arran de la crisi econòmica dels darrers anys i que han provocat un context marcat pels desnonaments, la manca de recursos per a polítiques sectorials d'habitatge i les limitacions de la ciutadania a l'accés a un habitatge digne per la precarietat laboral i la escletxa social generada.

Amb aquest escenari, l'Ajuntament impulsarà l'habitatge social a partir tant del foment del lloguer assequible com d'habitatge protegit. Per fer-ho col•laborarà amb la resta d'administracions i més concretament amb el nou Operador Metropolità d'Habitatge Públic per poder crear un parc públic d'habitatge de lloguer a la ciutat, implantant nous programes de rehabilitació als barris i mantenint les polítiques de creació de sòl, facilitant la construcció d'habitatge amb diferents qualificacions i diferents règims de protecció.

El document aprovat contempla quatre grans eixos d'actuació:
- Accés i ús adequat dels habitatges assequibles i de lloguer
- Promoció i qualificació d'habitatges protegits
- Foment de la rehabilitació i millora del parc residencial
- Gestió del patrimoni de sòl urbanitzat

Habitatge social de lloguer
Respecte a l'habitatge social de lloguer es preveu destinar sòl a l'Operador Metropolità d'Habitatge Públic, que construirà i explotarà edificis destinats a habitatge assequible, aplicant un mateix model per a la selecció dels llogaters i la regulació de les seves relacions envers la propietat. Aglutinant, sota una mateixa estructura, la major part de les promocions que es volen destinar a habitatge assequible, sigui en règim de venda o lloguer.

El nou document recull la promoció d'habitatge de lloguer a les noves àrees de transformació urbana, amb l'objectiu que tant l'administració com els promotors privats construeixin habitatges destinats a lloguer social, promovent mesures i incentius que ho facilitin.

Així mateix, des de la projecció de planejament es treballarà en la línia de promocions mixtes, de manera que la venda d'habitatge protegit i concertat aporti finançament a la construcció del dotacional o social de lloguer. L'objectiu de l'Ajuntament és poder arribar a comptar amb un parc de fins a 400 habitatges destinats a lloguer social.

Consulta la nota de premsa sencera