Augmenta la taxa d'ocupació femenina a Cornellà

Departament de Polítiques d'Ocupació

Des del 2017 i fins avui, 323 dones de la ciutat han trobat feina. Una xifra positiva si tenim en compte que les contractacions de Plans d'Ocupació promogudes per l'Ajuntament també presenten un augment de la taxa d'ocupació de les dones (54,7%) respecte dels homes (45,3%). Aquest percentatge varia en funció del lloc de treball, per exemple en el sector administratiu són majoritàriament dones i en el de la construcció hi ha un percentatge més alt d'homes. També és més gran el nombre de dones que han participat en el projecte d'inserció de l'ONG Ajuda en Acció (56,36%) i les que sol·liciten ajudes socials, de les 414 sol·licituds, 250 han estat dones (60,38%).

Afavorir la formació i integració de les dones, especialment d'aquelles amb més dificultats per incorporar-se al mercat laboral, és una de les mesures contemplades en el Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat 2016-2020.

  Observatori Comarcal del Baix Llobregat
  Pla Transversal de Polítiques d'Igualtat