Oberta la matrícula per a Espais Familiars i Espais Nadó del curs vinent

Departament de Polítiques de Família

Els dies 26, 27 i 28 de juny és oberta la matrícula per als Espais Familiars i Espais Nadó municipals per al curs 2018-2019. Només cal adreçar-se a l'àrea d'Educació i Política Social de l'Ajuntament de Cornellà (departament de Polítiques de Família), que és al parc de Can Mercader. Telèfon d'informació: 93 474 33 99.

Aquests serveis educatius ofereixen un espai de trobada on els infants poden jugar i els adults que els acompanyen tenen l’oportunitat de relacionar-se amb altres pares i mares, quan no estiguin escolaritzats a una escola bressol. Cadascun d'ells està ubicat a les instal·lacions de l'Escola Bressol Mag Maginet (Sant Ildefons) i també a l'EBM La Trepa (Centre).

Els Espais Nadó Teresa Majem estan adreçats a infants de 0 a 9 mesos, no escolaritzats, amb els adults acompanyants, amb una cita per setmana en horari de matí o de tarda. Els Espais Familiars s'adrecen a menors entre 9 mesos i 3 anys, no escolaritzats, amb els adults acompanyants, un espai ric en possibilitats de jocs, experiència i relació amb altres infants, fins a dues sessions per setmana.

  Espais Nadó i Espais Familiars
  Reglament del procediment de matrícula dels serveis municipals Espais Familiars i Espai Nadó