Els casals socials d’estiu atendran uns 390 infants d’entre els més vulnerables

Departament d'Acció Social

Des de l’Ajuntament de Cornellà, conjuntament amb diverses entitats de la ciutat, s’organitzen cada any casals socials per donar resposta a les necessitats socioeducatives i alimentàries dels menors en situació de vulnerabilitat, i facilitar que les famílies amb menys recursos econòmics puguin gaudir d’aquests serveis.

Al voltant de 390 infants derivats dels Serveis Socials podran gaudir del lleure durant els mesos de juliol i agost i se’ls garantirà una alimentació saludable i equilibrada, amb especial atenció als infants que durant el curs escolar ja reben ajuts de menjador per part de l’Ajuntament.

Durant el mes de juliol, el servei s’inclou a l’oferta normalitzada de la ciutat. Al mes d’agost hi haurà dues propostes: el Casal de Can Padró i el Casal de Sant Ildefons. El Casal de Can Padró, organitzat per diferents entitats del barri i l’esplai Mowgli, amb el suport econòmic de l’Ajuntament, té previst acollir al voltant de 60 infants, mentre que el Casal Sant Ildefons està gestionat pel Club Infantil i Juvenil Sant Feliu-Sant Ildefons, amb el suport de la Fundació Ajuda en Acció i d’altres entitats, i acollirà un total de 50 infants. Tots dos oferiran activitats lúdiques, esportives, sortides i colònies, i donaran cobertura a les necessitats alimentàries.