Informació d'interès electoral per a les persones estrangeres residents a Cornellà

El proper dia 26 de maig de 2019 se celebraran eleccions municipals i els ciutadans i ciutadanes estaran cridats a exercir els seus drets polítics, en aquest cas, a través de l'elecció dels seus representants al Ple municipal. L'exercici dels drets polítics és la màxima expressió de la participació ciutadana i una mostra de compromís de les persones amb la societat a la qual pertanyen. Per garantir que totes les persones puguin exercir aquests drets a les properes eleccions municipals,  s'ha posat en marxa una campanya informativa perquè tothom, inclosos els estrangers residents a la ciutat, conegui els seu drets. 

La majoria de les persones estrangeres gaudeixen del permís de residència i de treball, porten els
seus fills i filles a les mateixes escoles, treballen a les mateixes empreses que la resta dels seus veïns i veïnes, paguen els seus impostos, construeixen els seus projectes personals de vida i fan la seva aportació al projecte col·lectiu però, malgrat això, tenen vedat l'accés al sufragi actiu i passiu.

El marc normatiu actual permet que les persones estrangeres que siguin ciutadanes de la Unió Europea o de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile, puguin votar a les eleccions municipals.

Tanmateix, per a poder exercir aquest dret, els ciutadans d'aquests països han de complir uns tràmits previs sense els quals no estaran inscrits al cens electoral, requisit indispensable per a fer-lo efectiu.

Consulteu quins requisits són necessaris per poder votar a les pròximes eleccions: