Cornellà combat l'ocupació il·legal d’habitatges per part de màfies

L'Ajuntament de Cornellà està actuant de forma contundent contra l'ocupació il·legal de pisos i la problemàtica social i de convivència que suposen aquestes accions, ja que en molts casos són realitzades per grups organitzats -màfies- amb l'únic propòsit d'especular per rellogar o vendre els habitatges de forma il·legal i obtenir-ne un benefici econòmic. La voluntat del consistori és oferir una protecció efectiva als petits propietaris, davant d'aquest tipus d'actes que generen problemàtiques de diferent índole.

Al llarg d'aquest any, la Guàrdia Urbana ha realitzat 62 intervencions d'aquest tipus en tota la ciutat. La iniciativa municipal està recolzada ara per la normativa que el Govern Central va posar en marxa al juliol de 2018, amb l'entrada en vigor de la llei Llei 5/2018, més coneguda com la llei de desnonament exprés, una normativa que va ser aprovada per la Comissió de Justícia del Congrés a l'abril, amb l'objectiu d'accelerar el desallotjament de les màfies que ocupen habitatges de forma il·legal.

Recursos municipals en habitatge social

L'Ajuntament de Cornellà disposa d'habitatges de lloguer social a la ciutat, destinades a facilitar l'accés a les famílies i persones amb pocs recursos i en risc d'exclusió. A través de la Taula d'Emergència Social es decideixen els col·lectius en una situació de vulnerabilitat extraordinària.

Us podeu adreçar a l'Oficina de Mediació Hipotecària per assessorar-vos en relació a temes de processos de desnonaments, deute hipotecari, clàusules sòl o plusvàlues, entre d'altres. L'Oficina ofereix assessorament professional, personalitzat i gratuït, i actua com a intermediària neutral entre les famílies i els bancs per tal de trobar solucions adients i viables per al retorn del préstec o bé per a la seva resolució pactada. Des de la seva creació al 2012, ha aconseguit paralitzar més de la meitat dels procediments de desnonaments atesos.

L'Oficina de Mediació Hipotecària està ubicada a la seu de l'Oficina de l'Habitatge de Cornellà (al carrer Albert Einstein,47-49) on s'unifiquen tots els serveis ofertats per l'Ajuntament de Cornellà en matèria d'habitatge a la ciutat, propis i aliens. Està gestionada per l'empresa municipal Procornellà.