Sessió informativa sobre el Pla de Prevenció i Gestió de Residus de Cornellà

Per tal de millorar la prevenció i la gestió dels residus i aconseguir augmentar els residus recollits selectivament, l'Ajuntament de Cornellà  ha redactat el Pla de Prevenció i Gestió de Residus Municipals de Cornellà de Llobregat 2019-2022. Aquest pla planteja optimitzar l'actual model i sistema de recollida millorant la qualitat dels materials recollits i incrementant els percentatges actuals de recollida selectiva, alhora que cerca un canvi de model cap a una economia circular. En el Pla es concretaran les línies directrius a seguir durant els pròxims quatre anys i les accions a desenvolupar en tres grans línies d'intervenció per tal d'assolir els objectius marcats.

La correcta gestió dels residus també fa necessària la col·laboració de la ciutadania, per això el pròxim dilluns 4 de febrer tindrà lloc una sessió informativa al Centre Cultural Joan N. García-Nieto, a les 18.30 hores, per tal de recollir les propostes i visions sobre com millorar la prevenció i la gestió dels residus a Cornellà. A la sessió s’exposaran els principals resultats de la diagnosi del Pla de prevenció i gestió de residus i es detallaran els objectius i actuacions proposats amb la finalitat que els ciutadans coneguin els trets principals de la gestió, valorin i prioritzin les actuacions a realitzar i facin noves aportacions des de la seva perspectiva ciutadana.

A la ciutat de Cornellà es desenvolupen actuacions per a la prevenció de residus associades al Pla de prevenció que es va desenvolupar entre 2013 i 2016, i es recullen selectivament el 30% dels residus.