Cornellà aposta per una educació integradora i de qualitat

L'educació és des de fa anys un dels objectius prioritaris de l'Ajuntament de Cornellà, amb la voluntat de crear una xarxa transversal de coneixement que permeti a tots els ciutadans i ciutadanes, independentment de la seva edat, accedir a un ampli ventall de programes formatius i serveis municipals de suport a l'educació. Tot i que l'oferta s’adreça fonamentalment als més de 12.000 infants, nens i joves en edat escolar, també hi ha un munt de propostes per a adults i famílies.

L'Ajuntament de Cornellà manté aquest 2019 la despesa en educació  i tots els serveis que finança, i se n’han augmentat algunes per abordar iniciatives de suport a famílies en situació de vulnerabilitat. Al voltant del 10% del pressupost global de 2019, es destina a programes, projectes i serveis vinculats a l’educació obligatòria (primària i ESO), a la postobligatòria o a la formació continuada; així com a les escoles bressol, i centres i serveis municipals vinculats. Entre ells destaquen l'escola d’educació especial Virolai i l’escola municipal de música Roser Cabanas, que enguany ha començat les obres per a una nova ubicació a Can Bagaria. També són significatius aquest curs programes que es van impulsar durant el darrer any, com ara la implantació de les TIC a les aules, el projecte Cornellà Aprèn, el Cornellà Bruixola o projectes ja consolidats com l'Educar per Créixer, el programa d’anglès Dyned, el Pla Educatiu d’Entorn, La Xarxa de 0 a 6 anys o el reforç escolar, entre molts d’altres.

Cornellà té una de les ofertes de formació professionalitzadora més completes de la comarca, d’alta qualitat i amb un alt índex d’inserció laboral. El batxillerat a la ciutat presenta tres modalitats: ciència i tecnologia, humanitats i ciències socials, o arts. Tots els instituts ofereixen les dues primeres, mentre que el Maria Aurèlia Capmany ofereix també la de batxillerat artístic i, a més, el Miquel Martí i Pol dóna l’opció de fer el Batxibac (batxillerat en francès). Els cicles formatius de grau mitjà i superior es poden cursar als instituts Esteve Terradas i Illa i Miquel Martí i Pol, on també trobareu la FP dual, un model de formació que augmenta la col·laboració entre els centres educatius i les empreses.

En el capítol d'inversions, cal destacar dos projectes incorporats als pressupostos a través dels Pressupostos Participatius com són la col·locació de tendals a les escoles Dolors Almeda i els Pins o la reforma del pati de l’escola Sant Miquel. I pel que fa als ajuts, aquest any es manté la tarifació social dels serveis municipals a la petita infància (espais nadó, espais familiars, etc.) i l'Escola Municipal de Música.

En el darrer número del Cornellà Informa (febrer 2019) es pot consultar tota la informació del món educatiu de la ciutat.

Cornellà Informa Febrer n.364