L'informe del Síndic de Greuges detalla les 328 intervencions realitzades el 2018

Síndic de Greuges

L’oficina del Síndic de Greuges de Cornellà va realitzar 328 gestions durant 2018, entre la tramitació de 268 queixes, 52 consultes i vuit iniciatives d’ofici. El Síndic, Joan Barrera, destaca un denominador comú a la majoria d'elles: la demanda vinculada a la defensa del dret a l'habitatge, fet que posa de relleu l'agreujament del problema, especialment entre famílies que viuen sota el llindar de la pobresa o es troben en una franja de vulnerabilitat que els impedeix fer front a despeses extraordinàries com és l'increment del lloguer.

També destaca que el perfil de les persones afectades és, majoritàriament, famílies monoparentals, integrades per una dona i amb fills menors a càrrec. Aquesta dada important demana una perspectiva de gènere a les solucions que es plantegin des de l’administració, sense descuidar els drets dels menors. Considera que és un problema que s'ha d'afrontar conjuntament amb les administracions públiques, especialment les que tenen competències i recursos, Generalitat i govern de l’Estat. 

Barrera també reconeix la feina que realitzen els treballadors i treballadores dels serveis socials, sovint en condicions de precarietat i de tensió ambiental, i suggereix incrementar la coordinació entre els serveis socials i l’Oficina Local d’Habitatge, així com entre el  treball que realitza el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) i els equips de l’àrea d’Acció Social.

El Síndic va presentar l'informe anual complet al ple municipal celebrat el dimarts 8 d'abril, podeu consultar el resum de les principals dades aquí.

Conveni per millorar l'atenció i agilitzar les queixes

El síndic de Cornellà va signar, el passat 3 d'abril, un conveni de col·laboració amb el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, amb l'objetiu d'evitar duplicitats, aprofitar sinergies i recursos, i sobretot, millorar el servei de defensa de drets i facilitar-ne l'accés de la ciutadania.

D’acord amb aquest conveni, quan una persona presenti una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya, aquest es compromet a informar-la de la possibilitat de presentar-la davant del Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat en el cas que el fet que la motivi es relacioni amb el funcionament de l’Administració municipal de Cornellà. Per la seva banda, el Síndic de Greuges de Cornellà es compromet a trametre al Síndic de Greuges de Catalunya les queixes que afectin administracions distintes de la municipal, sempre que la persona interessada hi estigui d’acord. En aquests casos, la comunicació entre les dues institucions haurà de ser fluida, tant durant la tramitació com un cop s’emeti una resolució, si s’escau.

El conveni també inclou la participació del Síndic de Greuges de Cornellà en la capacitat d'iniciativa normativa que la llei reconeix a l'entitat catalana. Aquesta col·laboració entre les dues administracions permetrà agilizar l'intercanvi d¡informació sobre la tramitació i les conclusions de greuges en els àmbits competencials compartits.