Millora de l’accessibilitat al primer tram del carrer Avellaner

Cornellà Natura

En les properes setmanes començarà la reforma del primer tram del carrer de l’Avellaner. L’obra consisteix en reurbanitzar l’entorn del bloc dels números 1-3-5, per eliminar les escales contínues actuals i incorporar un sistema de rampes, amb un pendent màxim del 6%, per fer més accessible tota la zona. La nova configuració de l’espai serà molt més agradable i permetrà que hi hagi una graderia per fomentar l’ús lúdic d’aquest tram del carrer.

L’actuació implica renovar el paviment, incorporar més vegetació, tot i mantenint els arbres existents, adequar la instal·lació de reg, i canvis en el mobiliari urbà, com la col·locació de fanals més modern de tipus LED.

El termini d’execució previst és de 4 mesos, en què es procurarà minimitzar les molèsties al veïnat, i el pressupost ascendeix a 484.817,10 euros.

Aquesta obra segueix els criteris del projecte Cornellà Natura, per generar un entorn més amable i còmode per als veïns i veïnes, i està inclòs dins del Pla Director Comunitari de Sant Ildefons, que promou actuacions de transformació de l’espai públic per incrementar la qualitat de vida i el benestar.

Objectius de l’actuació

  • Millorar l’accessibilitat de l’entorn
  • Facilitar la circulació de les persones
  • Generar nous espais oberts de convivència
  • Incrementar la connectivitat dins del barri i amb la ciutat

Criteris de sostenibilitat

  • Augment i millora de la vegetació
  • Increment de la capacitat d’infiltració de l’aigua de pluja
  • Millora de l’eficiència energètica de les lluminàries
  • Instal·lació de reg per degoteig i sistema de telegestió