Horaris autoritzats per dipositar escombraries i altres residus als contenidors

Departament d'Espai Públic

Tots volem tenir una ciutat més neta, i aquest és també l’objectiu de l’Ajuntament de Cornellà. Per fer-ho efectiu comptem amb els serveis de neteja viària i recollida d’escombraries, i també és  necessari que tothom compleixi les ordenances vigents i respecti els horaris per garantir el  manteniment de l’espai públic. L’incompliment d’aquestes normatives serà sancionat amb una multa segons es recull a l’Ordenança Municipal de Neteja de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

• La retirada de residus es fa en horari nocturn, de manera automatitzada i robotitzada, els 365 dies de l’any i de 9 de la nit a 6 de la matinada.
• Respecteu la restricció horària per a algun tipus de residus i així evitareu molèsties innecessàries d'olors i de sorolls al vostre barri.
• Queda totalment prohibit llençar i abandonar qualsevol tipus de residus domèstics (bosses d’escombraries) a papereres dedicades per als residus sòlids de format petit.

Els horaris d’utilització dels diferents contenidors i els tipus de residu a dipositar en cada un d’ells són els següents: