Conte Jove

Lectura de narracions i/o extractes que fan els joves i en la qual el públic assistent també pot participar de la lectura.

Lloc: Centre de Recursos Juvenils CRAJ. Mossèn Andreu, 17
Horari: de 17:00 a 20:00 hores