Trimestre de tardor a la Ludoteca del PELL

La Ludoteca del Parc Esportiu Llobregat és un espai infantil de trobada en el qual es fa una oferta pedagògica a l'entorn del  joc i de les  joguines, potenciant el joc lliure, organitzat, individual i també col·lectiu. En els seus 100 metres quadrats, l'espai potencia la importància de la   psicomotricitat en el desenvolupament de les nenes i els nens, i a més ofereix una alternativa per a aquells infants que no fan pràctica esportiva mentre les seves famílies fan ús de les instal·lacions esportives del PELL.

La Ludoteca del PELL disposa d'una sala de psicomotricitat per a nens i nenes de 0 a 3 anys, i una sala de jocs de taula i joc simbòlic per a les edats de 4 a 8 anys. A més de la matriculació trimestral per grups d'edat, també es pot accedir a la ludoteca amb una entrada puntual de dilluns a diumenge, en diferents horaris.

  Més informació a la web del PELL
  Flyer Ludoteca - tardor 2019