L’Ajuntament de Cornellà signa un conveni amb Gibaix per crear una xarxa d'instal·ladors solidària

Departament de Medi Ambient

L’Ajuntament de Cornellà ha signat un conveni amb l’Associació Professional d’Empresaris d’Electricitat, Fontaneria, Gas, Climatització i afins del Baix Llobregat (Gibaix) per a la creació d’una xarxa d’instal·ladors solidària amb l’objectiu de donar suport i millorar la qualitat de les llars de persones de la ciutat en situació de pobresa energètica.

El conveni estableix un protocol d’actuació que inclou un preu solidari fix de 50 euros (IVA inclòs) per a les revisions i l’emissió del Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE). Aquests butlletins són un requisit obligatori que les companyies demanen abans de donar l’alta del subministrament a un habitatge i que té un preu de mercat que oscil·la entre els 150 i els 250 euros.

El conveni també estableix un preu solidari pels arranjaments, en cas que l’habitatge revisat necessiti treballs per assegurar el bon estat de les instal·lacions de subministraments bàsics de les llars. El preu en aquest cas serà de 23 euros/hora (IVA inclòs), un 32,4% inferior al preu de mercat.

L’Oficina d’Eficiència Energètica de Cornellà, juntament amb els Serveis Socials, seran els encarregats d’indicar les persones beneficiàries d’aquest conveni i derivaran a Gibaix els respectius expedients per realitzar els procediments de reconeixement i certificats que siguin adients. Serà l’Oficina l’encarregada de gestionar i valorar els informes emesos per Gibaix i iniciar les accions pertinents d’acord amb la legislació vigent.

  Llegir la nota de premsa completa
  Oficina d'Eficiència Energètica
  Web de Gibaix