La carretera de Sant Joan, tallada per obres entre l'11 i el 15 de novembre

Departament d'Espai Públic

La carretera de Sant Joan Despí estarà restringida al trànsit aquesta setmana per unes obres d'asfaltatge. No es podrà circular entre el dilluns 11 a les 8.00 hores i el divendres 15 de novembre a les 19.00 hores, entre l'enllaç amb la carretera de Sant Boi (Quatre Camins) i la rotonda de l'avinguda de Barcelona (ja dins el terme municipal de Sant Joan Despí).

Durant aquests dies, es recomana utilitzar la Via Llobregat (l'actual BV-2001) per accedir al barri de Fontsanta o a Sant Joan Despí, o bé l'avinguda de Can Corts si la nostra destinació és l'àrea de Fatjó.

Les línies d'autobús que passen per aquest tram desviaran el seu recorregut, amb parades provisionals per a la L52, la L77, la 95 o la N13. El servei del TRAM no es veurà afectat per les obres.

  Informació de BaixBus
  Informació de TMB