Es busquen habitatges buits per a la borsa de lloguer social

Departament de Política Territorial

L'Ajuntament de Cornellà fa temps que està treballant en la generació d'un parc d'habitatges de protecció oficial i assequibles, així com en la gestió d'una Borsa de Lloguer Social a través de la Oficina Local d'Habitatge, amb la voluntat d'ajudar a famílies en situació de vulnerabilitat i així garantir el dret de accés a l'habitatge i mantenir la cohesió social al municipi.

Fins al moment la Borsa gestiona 50 pisos i cal que aquesta segueixi creixent, per la qual que apel·la a la col·laboració dels propietaris que tinguin un habitatge buit perquè la posin a la borsa de lloguer amb responsabilitat i total garantia. L'any 2015 es va posar en marxa la Borsa de Lloguer Socialgestionada per l'empresa municipal PROCORNELLÀ, la qual s'encarregade captar habitatges que provenen de propietaris particulars, als quals se'ls assegura el cobrament mensual de les rendes pactades i fiança), la restitució de l'immoble a l'finalitzar el llogueren les condicions inicials,així com la intermediació il'assessorament en qualsevol situació que es pugui donar durantel període d'arrendament.

Els interessats hauran contactar amb:
OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE CORNELLÀ
Carrer Avellaner, 7
Telèfon 93 376 31 81
De dilluns a dijous de 9 a 14 hi de 16 a 19.30 h / Divendres de 9 a 15 h
Correu electrònic: olh@procornella.cat

  OFICINA LOCAL D'HABITATGE DE CORNELLÀ