La Guàrdia Urbana aposta per les noves tecnologies per millorar la seguretat

Guàrdia Urbana

L'adquisició de nous dispositius tecnològics per part de la Guàrdia Urbana de Cornellà permet dur a terme una gestió més eficient dels serveis municipals de seguretat ciutadana i de mobilitat. Entre els avenços que s'han incorporat últimament, hi ha l'AGV d'Einsmer al videowall -sistema d'multipantalla des d'on es poden seguir en directe les càmeres instal·lades a la ciutat-, per ubicar els escriptoris de l'aplicació de seguretat ciutadana, i incorporar altres elements d'interès (alarmes, càmeres, hidrants, etc).

Noves eines informàtiques milloren l'eficiència i la seguretat, com el programa policial DRAG que facilita la gestió de personal, serveis, mòduls operatius en línia... També, la creació d'una APP específica per al servei de grues agilitza el tràmit i la transparència a l'estar tot fotografiat i auditat.

Reforçar la vigilància

Actualment, les patrulles disposen de PDAs i tablets que els permeten connectar-se ràpidament amb la base de dades. A més, compten amb càmeres als vehicles i algunes càmeres personals amb la idea de poder aportar objectivitat en aquelles intervencions més conflictives o perilloses. També s'han format unitats d'agents específiques per a realitzar proves sonomètriques en actes públics que es duguin a terme a la ciutat, i evitar possibles molèsties pel soroll. I cinc agents han rebut formació específica com pilots per controlar drons.