Establiment de franges horàries en les sortides autoritzades per a passejar i per a fer esport

Aquest dissabte 2 de maig entren en vigor les noves mesures per alleugerir el confinament provocat per la malaltia COVID-19 i destinar diverses franges horàries al passeig i a la possibilitat de fer esport individualment, sempre amb totes les precaucions necessàries pel que fa a la distància de seguretat entre persones, higièniques, i de responsabilitat.

Essencialment, es tracta d'aquestes franges horàries:

Persones a partir de 14 anys: poden sortir a passejar, o a fer esport, entre les 6.00 i les 10.00 hores, i de 20.00 a 23.00 hores.

Persones més grans de 70 anys o persones dependents (acompanyades d'un cuidador/a): poden sortir de 10.00 a 12.00 hores, i de 19.00 a 20.00 hores.

Sortides amb infants menors de 14 anys (amb les mateixes condicions que ja existien): poden sortir entre 12.00 i 19.00 hores.

En el primer cas, es pot sortir a fer esport, en solitari, i a dins del mateix municipi, sense desplaçar-se en vehicle o transport públic; i en aquestes franges horàries també poden sortir a passejar, juntes, dues persones del mateix nucli familiar, a un màxim d'un quilòmetre del domicili.

Pel que fa als infants, es mantenen les condicions sota les quals aquestes sortides estan permeses des del diumenge passat: una hora de durada, fins a un quilòmetre de distància, i entre un i tres menors acompanyats només d'un adult responsable.

Minimització de riscos

En qualsevol cas, aquestes sortides poden ser un cop al dia, ja que el seu objectiu és alleugerir la situació de confinament,i a banda de les autoritzades de forma general, com per motius laborals, o per comprar productes bàsics. Es tracta de minimitzar els riscos i seguir evitant al màxim el contacte físic, una vegada es comença a observar una evolució positiva de la pandèmia, segons les disposicions aprovades pel Govern central.

L'Ajuntament de Cornellà, davant l'escenari de desescalada progressiva, ha posat en marxa diferents mesures per gestionar la mobilitat dels ciutadans amb l'objectiu prioritari de preservar la salut i garantir la seguretat quan comenci la sortida progressiva del confinament. Així, s'han senyalitzat voreres inferiors a 4 metres perquè els vianants vagin sempre per la dreta de la circulació, s'han reduït temps d'espera de semàfors, ampliat espais per a vianants i la xarxa ciclable, entre d'altres.

 

BOE-A-2020-4767