Tot i estar confinats, hem de seguir reciclant

El principal problema del reciclatge a Cornellà és que, de les cinc fraccions de separació més comunes, el contenidor gris -el rebuig- és el més utilitzat. Això significa que els cornellanencs i cornellanenques no separem correctament els nostres residus i que barregem en una mateixa bossa el paper, els envasos, el vidre i la matèria orgànica, a més del rebuig. 

Segons les darreres dades, a la ciutat en un any es recullen 24.778,49 tones de residus en els contenidors grisos, una xifra molt superior a la de la resta de fraccions. A Cornellà, l'any 2018 es van recollir 1.557,53 tones de paper; 1.498,10 tones de matèria orgànica; 1.274,33 tones de vidre i 1.131 tones d'envasos.

D'aquestes dades es desprén que el 43% del residus que s'aboquen al contenidor gris podrien reciclar-se en els contenidors marró, verd, blau o groc. De fet, si s'analitza una bossa d'escombraries del contenidor gris -el rebuig-, el 37% dels objectes trobats en aquesta bossa corresponen a la matèria orgànica; el 9%, als envasos i el 8%, al vidre. 

És per aquesta raó que durant aquests dies que estem a casa pel confinament i que produïm més residus perquè estem tots a casa, es demana separar correctament els nostres residus per a afavorir el reciclatge. 

Recordem que en el contenidor de color verd hem d'abocar tot el vidre, principalment ampolles o pots -no finestres o copes de cristall trencades-. En el contenidor de color blau, el paper i el cartró. Pel que fa al contenidor de color groc, en aquest s'hi poden llençar tota mena d'envasos, com plàstics o llaunes, fins i tot esprais. I pel que fa al contenidor de color marró, aquest espai està pensat per a la matèria orgànica, que principalment són restes de menjar. En el contenidor de color gris es poden abocar tots els residus que no es poden reciclar.