Nova màquina de neteja destinada a la desinfecció de carrers

L'Ajuntament de Cornellà ha adquirit una nova màquina per als serveis de neteja específicament dissenyada per a la desinfecció de carrers. El servei recorre gran part de les calçades del casc urbà del municipi, de dilluns a diumenge, entre les 23.00 i les 7.00 hores. L'itinerari establert li permet completar el recorregut cada dos dies.

La màquina nebulitza aigua clorada pels dos laterals mitjançant ventiladors. La nebulització permet arribar als racons més poc accessibles per a la neteja habitual, ja que la força de l'aire desplaça les partícules de líquid desinfectant fins a 5 metres de distància, amb la velocitat suficient perquè la partícula esclati amb l'impacte i s'extengui per totes les superfícies, garantint la seva desinfecció.

Va instal·lada en un remolc acoblat a un vehicle del servei municipal de neteja viària, té una capacitat de 500 litres i una autonomia de vuit hores; a més es pot controlar des de l'interior del mateix vehicle, per la qual cosa un sol operari por realitzar la tasca.

Es tracta d'una màquina dissenyada específicament per a la desinfecció òptima de carrers en zones urbanes i espais públics, destinada en aquest cas a garantir l'eliminació del coronavirus causant de la COVID-19 així com d'altres bacteris i fongs nocius per a la salut.