Començament de curs per a més de 12.000 escolars

Començament de curs per a més de 12.000 escolars
Accessos esglaonats als centres.

Setembre és el mes de la tornada a l’escola. Cornellà té un total de 12.045 alumnes matriculats en les diferents etapes educatives obligatòries i postobligatòries disponibles a la localitat, des de P3 fins al Batxillerat i els Cicles Formatius, que comencen avui dilluns, 13 de setembre. A més, cal afegir-hi els infants de les escoles bressol municipals, amb 612 places; així com també els estudiants de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas i els d’altres centres de formació especial o contínua que tenim a la ciutat.

Aquest curs, a l’etapa Infantil i Primària es comptabilitzen 7.251 alumnes en els centres de Cornellà. A l’Educació Secundària Obligàtoria (ESO) s’han matriculat 3.194 estudiants. N’hi ha 667 repartits en les diferents modalitats de Batxillerat, 490 a Cicles Formatius de Grau Mig i 443 de Grau Superior. Aquest curs, no hi ha novetats significatives pel que fa al nombre de centres o de matriculats.

Mesures anti-Covid per al curs 2021-2022

Per segon any consecutiu, l’inici del curs ha estat excepcional, per causa de les mesures de prevenció contra la COVID-19. D’aquesta manera, la mascareta continua sent obligatòria per als majors de 6 anys. Els materials escolars, preferentment, seguiran sent d’ús unipersonal. També es manté la presencialitat a totes les etapes, l’organització en grups bombolla estables, la ventilació constant de les aules, la rentada de mans freqüent i el moviment d’alumnes dins el centre en els fluxos de circulació establerts.

En canvi, n’hi ha que es modifiquen o s’eliminen: deixa de ser obligatori mantenir una distància d’1,5 metres entre alumnes d’una mateixa bombolla i no es prendrà la temperatura abans d’entrar al centre. L’entrada i sortida d’escoles i instituts continuen essent esglaonades, si bé s’elimina l’interval obligatori de deu minuts entre cada grup. Al pati, els alumnes de diferents grups de convivència podran relacionar-se, però hauran de dur la màscara.

Escola Segura (mesures anti-Covid als centres escolars)